ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Dyrekcja ZST

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2014-03-31 10:21:12 przez Artur Adam

mgr inż. Mariusz Kita - dyrektor

 • kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
 • jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników,
 • przewodniczy radzie pedagogicznej,
 • sprawuje opiekę nad młodzieżą uczącą się w szkole
 • prowadzi arkusz organizacyjny
 • koordynuje i prowadzi dokumentację związaną z naborem
 • prowadzi przydział zastępstw nauczycieli

mgr Roman Rypson-Goluda - wicedyrektor szkoły

 • zastępuje dyrektora szkoły w czasie nieobecności,
 • wykonuje zadania zlecone przez dyrektora szkoły,
 • koordynuje pracę dydaktyczno-wychowawczą,
 • prowadzi dokumentację związaną z praktykami
 • koordynuje zajęcia praktyczne
 • koordynuje i prowadzi dokumentację związaną z egzaminem maturalnym
 • koordynuje zajęcia pozalekcyjne
« powrót do poprzedniej strony